Projectes

Necessitats en salut al barri de Montserrat, Terrassa

pisos_badajoz MOtserrat
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: interculturalitat

Repte

El barri de Montserrat, a Terrassa, presenta una realitat complexa que presenta moltes oportunitats d’anàlisi i intervenció en el marc dels determinants de la salut.

Resposta

La present investigació es desenvolupà amb l’objectiu de conèixer els determinants socials de la salut i els actius en salut del barri de Montserrat de Terrassa. En aquest sentit, la recerca es formulà amb la voluntat de detectar les oportunitats de treball intersectorial entre les diferents àrees de treball municipal vinculades a la salut (Ajuntament, serveis socials i recursos sanitaris), així com per definir accions de treball intersectorial per a la millora de les condicions de la salut al barri de Montserrat.