Projectes

Urbanisme social per al centre urbà de Port-au-Prince (Haití) [Fase 2: Morne-à-Tuf]

Renovación del centro urbano de Port-au-Prince (Haití)
Àmbit: CiutatCategories: Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local, Sostenibilitat

El projecte pilot de renovació urbana té com a objectiu dur a terme una operació de reparcel·lació i d’ordenament urbà d’una de les illes de cases del barri de Morne-à-Tuf, situat al centre de la ciutat de Port-au-Prince (Haití).

Aquest projecte es concep com a exemple i catalitzador per a la rehabilitació sostenible i la renovació de Morne-à-Tuf, tot proposant solucions innovadores, ambicioses, sostenibles i coherents amb la realitat socio-urbana del barri. D’aquesta manera, l’operació pilot hauria d’erigir-se com un model per a la replicació en les illes de cases restants per a la renovació urbana a la zona.

Morne-à-Tuf 2 (français) (WE-SPORA) from Spora Films on Vimeo.

Els principals problemes i reptes del projecte tenen a veure amb la regularització de terres, el quadre jurídic i legal i el muntatge financer. Una de les seves característiques és la inclusió del sector privat com el principal inversor en l’operació urbana, per tal de desenvolupar un model replicable i sostenible. La funció de cada un dels actors, dels inversors públics i privats, en l’execució de l’operació s’ha definit amb precisió. Aquesta operació es porta a terme en tres fases. La primera fase de l’estudi exploratori se centra en el desenvolupament d’un diagnòstic detallat del barri. La segona fase inclou sis estudis pre-operatius per a la definició d’un model replicable per a la renovació urbana de l’illa de cases triada. La tercera fase d’implementació inclou els estudis necessaris i l’execució operativa del procés de consolidació.