Projectes

Model d’intervenció comunitària de Sabadell

community-tree
Àmbit: CiutatCategories: intervenció comunitària, model d'intervenció, Participació ciutadana, planificació estratègica

Repte:

Sabadell compta amb molts projectes i accions d’intervenció comunitària que es realitzen a la ciutat, però sovint no hi ha relació entre les diferents àrees ni territoris i a vegades es dupliquen les intervencions en un mateix districte. Tampoc hi ha un model comú de què significa intervenir amb una perspectiva comunitària ni dels requisits mínims amb què haurien de comptar aquest tipus de projectes, ni mecanismes de coordinació o planificació d’aquests accions.

Resposta:

Per tal de donar resposta al repte plantejat, s’ha realitzat una Diagnosi de la Intervenció Comunitària a Sabadell per identificar quins són els obstacles i oportunitats amb que es troba el consistori per elaborar un model comú. Posteriorment, s’ha creat una comissió de treball amb les figures referents de la intervenció comunitària de les diferents àrees municipals per elaborar el nou Model, que ha de servir com a guia per instaurar i mantenir una estructura administrativa i organitzativa que faciliti la cultura comunitària a l’Ajuntament de Sabadell.

Spora ha treballat per definir aquest model basant-se en el valor de la corresponsabilitat entre l’Administració i la Comunitat, així com en el paradigma de l’empoderament comunitari. Com a resultat d’aquest treball, l’Ajuntament ha apostat per crear un nou Programa d’Intervenció Comunitària i Mediació que vetllarà perquè aquesta sigui una realitat a la ciutat.