Projectes

Metodologia Participativa de l’Estrategia Nacional d’Atenció Primaria i Salut Comunitària

Estratègia-Salut
Àmbit: SalutCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, Participació

L’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPiSC) s’elabora mitjançant un procés metodològic què ha tingut una durada d’un any i que s’ha estructurat en tres etapes principals, cada una d’elles marcada per l’elaboració d’un informe final.

La primera etapa consisteix en elaborar el Document de Recomanacions per a l’Atenció Primària i Comunitària de Salut a partir de les aportacions dels diferents col·lectius professionals de l’Atenció Primària i Comunitària de Salut. La segona etapa consisteix en elaborar el Document de Bases per a l’elaboració del Pla Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària de Salut amb les recomanacions que el Departament de Salut assumeix. Finalment, el Document de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Comunitària de Salut (ENAPiSC) en què s’operativitzen les propostes del Departament de Salut.

Durant aquestes tres etapes han participat un total de 294 persones dels diferents col·lectius professionals de l’Atenció Primària i Comunitària de Salut. La participació s’ha focalitzat principalment en la primera i la tercera etapa, amb 175 persones i 119 persones respectivament. La segona etapa es va desenvolupar principalment per un grup de treball del Departament de Salut i del CatSalut: el Grup Operatiu.

Cal esmentar que aquest procés metodològic no s’ha acabat amb el lliurament del document de l’Estratègia Nacional. Ans el contrari, l’ENAPiSC és un procés viu amb mecanismes per continuar actualitzant-se i construint a mesura que es vagi implementant.

infografia-estrategia-nacional-AP

Infografia del procés.

Veure el document a l’ENAPiSC