Projectes

Marc metodològic per l’avaluació de les tecnologies sanitàries en Salut Digital

mockup-graphics--msTEzGwKJs-unsplash
Àmbit: SalutCategories: Noves tecnologies, Salud Digital

Repte

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha d’elaborar un marc metodològic específic per a l’avaluació de les tecnologies sanitàries (ATS) de les tecnologies de salut digital per encàrrec del Ministerio de Sanidad. Aquest document s’ha desenvolupat per l’AQuAS, amb la col·laboració d’un conjunt d’expertes de salut de l’àmbit català i de la resta d’agències que conformen la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS). Aquest document s’ha de crear a partir d’un marc de consens que estableixi el model comú.

Solució

Spora desenvolupa un conjunt de tallers de consens per poder definir els dominis i dimensions que estructuren l’avaluació de les tecnologies sanitàries i per vincular els estàndards d’evidència que hauria d’assolir cada tecnologia de salut digital. En aquets tallers els diferents participants de la RedETS  i expertes de salut de l’àmbit català defineixen una proposta de consens pel marc metodològic.

Foto de Onur Binay