Projectes

Mapatge dels espais de creació i producció artística de Catalunya

cartografia
Àmbit: CiutatCategories: Comunicació, Cultura, Partcipació

Aquesta cartografia pretén fer emergir aquelles iniciatives que operen a Catalunya i que encara no són visibles en el mateix sector. El procés de recerca ha identificat i dimensionat la presència d’aquest tipus d’iniciatives, a més de ser capaç d’obtenir informació sobre les característiques i l’impacte dels espais de manera ordenada, útil i actualitzada.

El mapatge també ha de ser entès com el pas inicial d’un projecte integral d’avaluació dels espais, per això es pretén, per motius d’eficiència, que aquest primer pas serveixi per recollir dades fonamentalment quantitatives que dotin d’estructura i contingut la posterior fase d’avaluació qualitativa. Aquest enfocament qualitatiu permetrà oferir una anàlisi constructiva que millori l’autoconeixement i generi un debat intern i comunitari que orienti les necessitats de transformació del sector.

Veure a : https://espaisdecreacio.cat/

Aquest projecte s’ha desenvolupat conjuntament amb ArtsMoved