Projectes

Mapa participatiu amb perspectiva de gènere de Figueres

Mapa tot
Àmbit: Ciutat, GènereCategories: Economia de la Cura, Gènere, Gent gran i envelliment, Infància i joventut, Participació ciutadana, Recerca i avaluació, Sostenibilitat, Urbanisme

En el marc de l’elaboració del diagnòstic per a l’actualització del Pla d’Igualtat de Figueres, s’ha realitzat un mapa participatiu amb perspectiva de gènere. Aquest ha estat elaborat a partir de fotografies i narracions que han aportat diverses dones que viuen a Figueres per a representar diferents qüestions en relació a l’espai públic del municipi. Els resultats es plasmen en dos formats diferents:

La descripció analítica de les narracions i fotografies aportades per part de les dones sobre els diferents espais: espais agradables, espais de cura, espais insegurs, espais inaccessibles i espais inadequats per a la cura.

Els mapes que integren els resultats en un suport cartogràfic de la ciutat, represenentant gràficament els diferents espais.

Aquests productes han de contribuir a millorar l’accessibilitat i la mobilitat a l’espai públic per a totes les persones, així com la diversificació dels seus usos donant resposta a totes les necessitats.

Mapa_verds Mapa_vermells Mapa tot