Projectes

Mapa de serveis de Barcelona per a víctimes de delictes d’odi

Screen Shot 2018-05-17 at 12.46.31 PM
Àmbit: Ciutat, Drets i diversitatCategories: Gènere, Immigració, LGBTI, Maltractament, Pobresa urbana, Recerca i avaluació, Transsexualitat

La majoria de delictes d’odi no són reportats, denunciats ni perseguits. Sovint les víctimes no es reconeixen com a tals i, per tant, no accedeixen als mecanismes per la seva protecció i reparació. Amb aquesta guia volem facilitar que davant d’un possible delicte per motius d’odi, les persones agredides sàpiguen on adreçar-se per a rebre l’atenció necessària.

Fent clic aquí trobareu un catàleg dels serveis per a víctimes de delictes d’odi i discriminació que ofereixen les entitats de la societat civil i de les administracions presents a la ciutat de Barcelona. S’hi recullen diversos tipus de serveis per a donar cobertura als drets d’aquestes persones i a les seves necessitats bàsiques. Igualment, s’indiquen les especificitats dels serveis en termes tant dels col·lectius específics als quals van dirigits, quan és el cas, com de tipologia de casos dels quals s’ocupen.

El catàleg ha estat elaborat de forma conjunta amb l’IDHC y la col·laboració de Sos Racisme, en el marc de l’estudi Abordatge dels delictes d’odi i les discriminacions a Barcelona.

Tipus de servei:

DETECCIÓ I INFORMACIÓ
Identifica els drets que poden estar sent infringits.
Dona informació bàsica sobre els recursos existents a disposició de la persona i sobre el marc legal i institucional.

MARC DE SEGURETAT
Ofereix a la persona un espai segur i serveis per donar cobertura a drets fonamentals (habitatge, alimentació,etc.)

ASSESSORAMENT LEGAL
Ofereix assistència i orientació jurídica. Pot incloure la representació lletrada.

ATENCIÓ PSICOSOCIAL
Ofereix un acompanyament per a restablir la integritat emocional de les persones i de la seva xarxa social.

Fes clic aquí o a les imatges per anar al Mapa de serveis d’entitats i administracions de Barcelona per a víctimes de delictes d’odi:

Screen Shot 2018-05-17 at 12.51.15 PM Screen Shot 2018-05-17 at 12.51.00 PM