Projectes

Manual per a l’abordatge dels maltractaments a les persones grans: disseny, actuació i avaluació

CaixaGran_Manual
Àmbit: Drets i diversitatCategories: coordinació intersectorial, Gent gran i envelliment, Maltractament, Plans de desenvolupament local

L’abordatge i el coneixement sobre els maltractaments a les persones grans ha anat creixent en les darreres dècades, així com l’interès per part de la ciutadania i els estaments polítics i tècnics de les diferents administracions públiques. Per tal d’intervenir de forma coherent i eficaç, el treball en xarxa de les institucions ha de ser el referent i el motor de canvi de la societat en el desenvolupament de solucions duradores que cobreixin les necessitats bàsiques de les persones i generin igualtat d’oportunitats.

El present manual és resultat d’un procés més ampli d’acompanyament metodològic a la creació de circuits i a l’elaboració de protocols d’actuació a les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Maresme. És per això que l’objectiu principal es basa en oferir les eines necessàries per a la creació d’un model territorial que permeti abordar de manera eficaç els maltractaments a les persones grans. El model s’acompanya de les instruccions necessàries per al disseny correcte d’un circuit d’intervenció i per a l’elaboració del seu protocol de coordinació corresponent. El manual ofereix un acompanyament pas a pas per a la creació d’un model local o territorial per a l’abordatge d’aquest fenomen, per mitjà del disseny d’un circuit i de l’elaboració d’un protocol, i a través d’un seguit de pautes d’actuació que han de guiar els serveis i recursos a l’hora d’afrontar els maltractaments que pateixen les persones grans.

Aquesta publicació és fruit del la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els consells comarcals i les entitats de les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Maresme, i de l’Obra Social ‘La Caixa’.