Projectes

Maltractament a les persones grans: factors implicats, desencadenants i variables associades

maltractament gent gran
Àmbit: Drets i diversitatCategories: Gent gran i envelliment, Maltractament

Repte

Malgrat els esforços de les administracions, encara hi ha una manca de coneixement sobre les situacions de maltractament a les persones grans, així com una manca d’eines i estratègies per fer-hi front. Quins elements desconeixem i requereixen de més recerca per entendre aquest fenomen i millorar la detecció i la posterior intervenció? Després d’uns anys d’implementació del Protocol d’actuació davant el maltractament a les persones grans a Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona es planteja donar resposta a aquestes preguntes.

Resposta

A través de la creació d’un equip millora format per 9 persones expertes:

- S’ha elaborat un mapa d’àrees clau que recull els paràmetres que s’haurien de tenir en compte a l’hora de valorar els casos de maltractaments pel que fa a: la persona gran, la persona maltractadora, la disponibilitat de recursos, el context relacional i familiar, i els factors estructurals.

- S’ha arribat a la conclusió que el context relacional i familiar de la persona gran maltractada ha estat poc explorat. Per això, l’equip de millora ha elaborat paràmetres per valorar aquest context que han permès identificar situacions tipus en què emergeixen els matractaments.

Finalment, el document estableix les bases per a una futura recerca aplicada en l’àmbit dels maltractaments, on s’hauran de corroborar els resultats del treball realitza