Projectes

Mai no és tard per aprendre. Reptes i necessitats de la formació durant l’etapa adulta

kenny-eliason-1-aA2Fadydc-unsplash
Àmbit: EconomiesCategories: Formació al Llarg de la Vida

Repte

La formació de persones adultes és una etapa estratègica en la millora del nivell educatiu de la població, en la reducció de les desigualtats socials i en el desenvolupament del conjunt de la societat. En els països on s’ha apostat fort per promoure la formació durant l’etapa adulta, o Formació al Llarg de la Vida (FLV), s’ha vist com augmenta l’ocupabilitat i s’augmenta la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerabilitzats, socialment i econòmicament. A més, la UNESCO destaca que la FLV aporta cohesió social, estimula noves associacions entre persones i grups i promou el desenvolupament cultural de tota la comunitat. Tot i la importància que té aquest tipus de formació, en el nostre context és encara un sector molt precari, al qual es destinen molt pocs recursos, i desperta poc interès tant per part de les institucions com per part de la ciutadania.

Resposta

A través de l’encàrrec de la Fundació Jaume Bofill es va dur a terme un estudi per conèixer la realitat de la formació de persones adultes a Catalunya i detectar les principals necessitats i reptes. En l’estudi es van incloure tant els centres oficials de FPA com les entitats del tercer sector que realitzen també aquest tipus de formacions. A partir d’aquest estat de l’art, es va fer una proposta per desenvolupar un nou model de Formació al Llarg de la Vida a Catalunya, desplegat en 6 eixos estratègics: Definició, governança i relació amb la comunitat, orientació i acompanyament, adaptació de la FLV als processos vitals, qualitat i reconeixement, visibilitat i difusió i revisió del sistema d’avaluació.

Document: https://fundaciobofill.cat/publicacions/etapa-adulta

Foto de: Kenny Eliason