Projectes

Lliçons apreses durant el confinament i desconfinament

woman-having-business-video-call-on-laptop
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: coordinació intersectorial, Salut mental

Repte

Seguir atenent a les persones des de les entitats i serveis de les Taula de Salut Mental dels districtes de Barcelona durant la pandèmia ha suposat afrontar un nou desafiament. Poder estar al costat de les persones, poder treballar amb els companys i companyes d’equip o coordinar-se amb d’altres entitats sense poder-ho fer presencialment o amb contacte. Treballar durant la pandèmia i mantenir les mesures de seguretat sanitària ha suposat afrontar situacions de risc, pressió, intensitat i molta incertesa.

Resposta

Els equips i les entitats han fet un esforç per poder seguir desenvolupant els seus objectius, mantenint el seu treball d’atenció a les persones o de coordinació amb d’altres entitats de la xarxa en mig de la pandèmia. Aquest esforç ha fet emergir aprenentatges o noves pràctiques que han permès afrontar o superar algunes de les limitacions del confinament i del desconfinament.

Aquest informe és el recull de lliçons apreses per les entitats i serveis de les Taula de Salut Mental dels districtes de Barcelona. Les dades recollides han estat sistematitzades i agrupades en lliçons apreses al voltant de l’atenció a persones en un context de pandèmia i lliçons apreses al voltant del treball i l’organització dels serveis.

(foto de: www.freepik.es)