Projectes

L’estat de la situació en salut mental per la Covid-19 i el confinament a Barcelona

TSM covid-19
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: Participació ciutadana, Salut mental

Repte

Durant els últims mesos, l’arribada de la Covid-19 a Espanya i les mesures de confinament aplicades han canviat la vida de moltes persones. Aquesta situació d’excepcionalitat afecta especialment la salut mental de les persones.

A Barcelona, l’any 2016 es va aprovar el Pla de Salut Mental de ciutat per part de l’Ajuntament i els agents clau del sector. Per tal d’operativitzar les diferents línies d’actuació així com per articular els diferents agents del territori es van crear Taules de Salut Mental (TSM) per cada un dels deu districtes de la ciutat.

Aquests espais i les persones que hi participen esdevenen elements clau per conèixer quina és la realitat en el context actual. Per això, es planteja analitzar l’estat de la situació actual en salut mental a la ciutat de Barcelona, a través de les valoracions de les persones membres de les Taules de Salut Mental (TSM). Concretament, de les TSM dels districtes de Ciutat Vella, Sant Andreu, Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Martí i Sants-Montjuïc.

Quines són les situacions problemàtiques derivades de la Covid-19 i del confinament detectades per les persones membres de les Taules de Salut Mental a la ciutat de Barcelona?

Resposta

El valor d’aquesta primera aproximació a la qüestió rau en el fet que s’ha elaborat de manera conjunta entre les diferents TSM, exposant, d’aquesta manera, les problemàtiques derivades del confinament per la Covid-19 que les persones membres de les TSM han percebut en els seus districtes. Així, consisteix en una primera fotografia a partir de la qual seguir treballant.

L’informe s’ha elaborat sobre la base de les respostes recollides a partir d’un aplicatiu, en què les persones membres de les TSM han expressat les seves percepcions, experiències i coneixements sobre les problemàtiques que han detectat durant el confinament i les que preveuen que poden tenir lloc en el post-confinament.

Les dades recollides han estat sistematitzades i agrupades en temàtiques comunes per donar forma al present informe. En un primer apartat es tracten les problemàtiques detectades en la situació de confinament:

  • La Covid-19 i el contagi
  • L’impacte de la mort i el dol en el confinament
  • Situacions vinculades al confinament
  • Efectes del confinament en les persones amb problemàtiques de salut mental i/o addiccions
  • Efectes psicosocials de la incertesa

En un segon apartat, s’exposen les problemàtiques que es preveuen durant la situació de post-confinament:

  • Impacte socioeconòmic
  • La mort i el dol
  • Increment de les problemàtiques de salut mental i les addicions
  • El desconfinament

A més, tots dos apartats inclouen els reptes de la intervenció professional sorgits durant la situació de confinament i els reptes que es preveuen en la situació de post-confinament.

Tot i que les situacions que es presenten no tinguin un caràcter perpetu i immutable, ja que poden patir canvis i variacions al llarg de les setmanes i els mesos vinents, exposen una referència a l’hora de pensar i definir accions a implementar als districtes a partir de la constitució de comissions virtuals de treball de les TSM.