Projectes

Atenció a dones en situació de violència masclista, consum problemàtic de substàncies i/o problemes de salut mental

VM i serveis
Àmbit: Gènere, Salut, Drets i diversitatCategories: Drogues i addiccions, Salut mental, violència masclista

Les dones que pateixen situacions de violència masclista poden, alhora, ser consumidores de substàncies i/o patir problemes de salut mental. Aquesta intersecció de fenòmens provoca que hi hagi dones víctimes de violència masclista que són usuàries dels serveis de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD), així com de la xarxa de salut mental.

El consum problemàtic de substàncies i els trastorns de salut mental acostumen a ser criteris d’exclusió en l’accés de les dones als recursos especialitzats en violència masclista. Al seu torn, els recursos especialitzats en Salut Mental i de la XAD presenten limitacions a l’hora d’intervenir sobre la situació de violència masclista. Per això, conèixer el funcionament d’aquestes recursos de cara a l’atenció a les dones en situació de violència masclista que presenten un consum problemàtic de substàncies i/o algun problema de salut mental, així com les estratègies de coordinació i treball en xarxa entre els diferents serveis és cabdal per impulsar propostes de millora.

Així, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya volia conèixer com es realitza aquesta atenció i quines situacions poden estar dificultant l’accés als serveis o a una atenció adequada per part dels serveis especialitzats en salut mental, en violència masclista i en l’atenció a les drogodependències.