Projectes

Treball sexual i drogues. Un abordatge professional

trabajo-sexual-7-770x392
Àmbit: Gènere, SalutCategories: Drogues i addiccions, Prostitució, Transsexualitat

Jornada realitzada en el marc del programa “Píndoles sociosanitàries: generant hàbits saludables”. Es desenvolupen dos grups de treball en la Matinal Formativa titulada “L’abordatge del consum de drogues en persones en situació de prostitució”, impulsada per Metges del Món a Barcelona.

Es parteix de dos grups de treball centrats en les drogues i el treball sexual en:

a) Dones
b) Transsexuals femenines

Els objectius de treball a priori del grup eren comprendre:
– Tipus de substància i vies de consum
– Objectius de consum
– Què estem fent actualment amb el col·lectiu
– Quines limitacions ens estem trobant
– Quines estratègies d’abordatge en matèria de reducció de danys es poden realitzar