Projectes

Violència masclista, salut mental i/o consum problemàtic de substàncies durant la pandèmia de la Covid-19

confinament 5
Àmbit: Gènere, Salut, Drets i diversitatCategories: Drogues i addiccions, Salut mental, violència masclista

Arran de la Covid-19 moltes dones que patien violència masclista han quedat confinades, en el pitjor dels casos amb els seus maltractadors. A més, moltes dones que pateixen violència masclista poden manifestar alguna problemàtica de salut mental o bé consumir substàncies psicoactives, sovint com a conseqüència de la situació de violència viscuda.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya volia conèixer les situacions que han viscut les dones que pateixen violència masclista i que tenen alguna problemàtica de salut mental o de consum problemàtic durant el confinament i el desconfinament en el període de Covid-19.

Concretament, es pretenia detectar les necessitats que han tingut aquestes dones durant el confinament i les dinàmiques de la seva relació amb els serveis que les atenien. Així mateix, també es volia conèixer les situacions que han viscut els homes agressors.

Per fer aquesta anàlisi es va contactar amb les persones professionals dels serveis vinculats a les xarxes de violència masclista (SIE/SARA), la xarxa de salut mental (CSMA i CSMIJ) i la xarxa d’atenció a les drogodependències (CAS, REDAN i UJP).