Projectes

Sistema de salut mental. La relació entre persones usuàries i professionals

Una recerca sobre les relacions que estableixen les persones usuàries dels serveis de salut mental amb els professionals que hi treballen.

Aquesta anàlisi pretén donar resposta a una pregunta clau formulada a usuaris i usuàries dels serveis: Com t’agradaria que fos la relació amb els professionals de salut mental? Per aquest motiu, l’informe tracta de recollir, per mitjà dels relats de les persones entrevistades, aquells esdeveniments i aquelles demandes associades que s’exposen en relació a les diferents situacions i contexts d’interacció que es poden viure en els serveis de salut mental.