Projectes

La relació entre les persones usuàries i professionals en l’àmbit de la salut mental. El procés terapèutic.

L’any 2006-2007 es desenvolupà la recerca La relació entre usuaris i professionals en l’àmbit de la salut mental: l’opinió dels usuaris i usuàries. Aquesta recerca recollia l’opinió dels membres de l’associació ADEMM respecte els serveis de salut mental i al col·lectiu de professionals que hi treballen.

Com a continuació d’aquell projecte, l’any 2008 s’inicià una nova recerca que volia recollir l’opinió de les persones usuàries, així com la de les persones professionals de l’àmbit de la salut mental del territori català. La intenció d’aquesta va ser fomentar el treball conjunt entre les persones usuàries i els i les professionals per repensar i millorar les condicions dels serveis de salut mental de Catalunya.