Projectes

La inserció laboral de les persones amb trastorn mental greu o sever

salut mental 2
Àmbit: Salut, EconomiesCategories: Salut mental

Aquest estudi ha estat guardonat amb el premi DINS a la investigació per a la inserció laboral de persones amb discapacitat o malaltia mental.

Aquest informe mostra una anàlisi de les relacions que s’estableixen en el procés d’inserció sociolaboral en l’àmbit de la Salut Mental i que vinculen els col·lectius de persones amb trastorns mentals amb aspectes com: inclusió social, significat del treball, inserció laboral, mecanismes i criteris d’avaluació de les accions endegades, lliçons a extreure i processos de millorament.