Projectes

Itineraris en Salut Mental

salud mental
Àmbit: SalutCategories: Salut mental

Aquest projecte és el resultat d’un treball de síntesis de les recerques realitzades l’any 2009 per part de Epirus i de Spora Sinergies respectivament: necessitats d’atenció a les famílies de persones amb malaltia mental greu i/o addiccions des de la xarxa d’atenció sanitària (Epirus) i La relació entre les persones usuàries i professionals en l’àmbit de la salut mental (Spora Sinergies).

L’informe està estructurat seguint un diagrama d’itineraris, atenent els recorreguts analitzats en les recerques, i a les situacions relatades com a conflictives tant des de la perspectiva de les persones usuàries com des de la perspectiva de les seves famílies. Així, cada situació incorporarà un seguit de recomanacions específiques que pretenen donar resposta a les demandes i necessitats que s’han detectat en les recerques.