Projectes

Itineraris 360: intersectorialitat a Terrassa

Vista sur parc vallparadis
Àmbit: SalutCategories: coordinació intersectorial

Repte

En els darrers anys les administracions públiques han anat assumint la necessitat de millorar en la seva capacitat de treball intersectorial. Com superar la inèrcia de la sectorialitat en el treball municipal? de quina manera podem fomentar el treball col·laboratiu, integrat, en xarxa, entre diferents àrees de treball amb objectius comuns?

Resposta

Itineraris 360 és un mètode de treball específicament creat per fomentar la intersectorialitat relacionada amb la Salut a l’Ajuntament de Terrassa. Els objectius del mètode Itineraris 360 són:

  1. Millorar els canals i estratègies d’obtenció, intercanvi i difusió d’informació relativa a la salut en el municipi, tant entre els propis serveis de l’Ajuntament com envers la ciutadania de Terrassa.
  2. Incrementar el treball en xarxa i les relacions de col·laboració entre àrees de l’Ajuntament per millorar l’eficiència en la coordinació i la gestió de recursos existents.
  3. Promoure i facilitar el desenvolupament d’iniciatives intersectorials que responguin a necessitats detectades i impactin significativament la salut de la ciutadania terrassenca.