Projectes

Informe GenderCat. Incorporació de la transversalitat de gènere a l’Administració Pública Catalana

L’Informe GenderCat és el resultat d’una recerca que ha permès definir metodologies i processos d’incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques públiques en el marc de la transversalitat de gènere [gender mainstreaming]. L’Informe GenderCat pren com a marc de referència el treball desenvolupat per la Xarxa Europea sobre Mainstreaming de Gènere (GenderCop) en relació amb la creació i l’avaluació d’uns estàndards que s’han creat a nivell europeu. En aquest cas però, l’anàlisi es desplaça envers els elements que faciliten o obstaculitzen el desplegament d’aquests estàndards en el context territorial català. I a tal efecte, s’han seleccionat tres experiències pilot d’anàlisi, corresponents a diferents projectes departamentals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

  • “Xarxa Emprèn ” impulsat pel Departament d’Empresa i Coneixement
  • “Pla de Seguretat de Cornellà ”, amb el suport del Departament d’Interior
  • “Innogent ”, impulsat pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

En la present recerca s’ha plantejat l’anàlisi de tres projectes concrets que actuen com a casos d’estudi. L’objectiu ha estat comprendre com cadascun d’aquests projectes incorpora la perspectiva de gènere a les seves actuacions, per tal de detectar tant les lògiques de funcionament particulars d’un projecte concret com aquelles que formen part del funcionament general de l’administració pública. Atès que el treball de camp amb els casos ha partit d’una aproximació a les principals aportacions teòriques en la matèria, l’estudi de casos també ha permès constatar i contrastar algunes de les hipòtesis que estan plantejades actualment des de l’àmbit acadèmic entorn la transversalització de la perspectiva de gènere.