Projectes

Immigració i Emprenedoria

immigració
Àmbit: EconomiesCategories: Immigració

Aquest informe inicia la col·lecció Observatori per la Inclusió Social de la Fundació Caixa Catalunya. Concretament, l’informe centra l’atenció en el procés d’assessorament per a l’autoocupació, és a dir, en el conjunt d’activitats i de dinàmiques orientades cap a la creació d’un negoci.

Per poder copsar el procés d’assessorament per a l’autoocupació presentem la vivència i l’experiència que en tenen les persones emprenedores immigrants, per una banda, i la dels professionals de l’assessorament, per una altra.