Projectes

II Pla d’Igualtat d’Olesa de Montserrat

aaff-retallables-001
Àmbit: GènereCategories: Gènere, Pla Igualtat, planificació estratègica

Repte:

Tot i que és innegable l’avenç aconseguit els darrers temps en relació amb els drets de les dones, encara existeix un llarg camí a recórrer en aquest sentit. I és que, malauradament, les situacions de desigualtat derivades del sistema patriarcal segueixen estant molt presents arreu. Per aquest motiu, cal desenvolupar mesures que garanteixin la igualtat, que vetllin per visualitzar la diversitat present a la nostra societat i que lluitin contra les discriminacions i les violències masclistes que poden manifestar-se a totes les esferes de la vida de les persones.

Des de l’any 2005, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha impulsat accions a favor de la igualtat de gènere, a través d’accions de sensibilització i amb la posada en marxa d’un servei d’assessorament jurídic per a dones. Tres anys després, al 2008, es duu a terme una diagnosi de la situació d’igualtat de gènere al municipi per a elaborar el primer Pla d’Igualtat de Gènere (2009-2012). Un cop acabada la vigència d’aquest Pla, es planteja el repte de fer-ne l’avaluació i elaborar un nou Pla que doni continuïtat i consolidi les polítiques d’igualtat desenvolupades al municipi.

Resposta:

El II Pla d’Igualtat d’Olesa de Montserrat s’ha elaborat en tres fases consecutives de treball: avaluació de l’anterior Pla, diagnosi i elaboració del pla d’acció. El pla d’acció s’ha estructurat en sis eixos estratègics:

  • Compromís amb la igualtat de gènere
  • Violències masclistes
  • Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària
  • Salut, drets sexuals i reproductius
  • Treball productiu i reproductiu
  • Espai públic, mobilitat i participació

Aquest Pla ha de donar resposta a la planificació estratègica de les accions municipals en matèria d’igualtat gènere. S’ha dissenyat amb el propòsit d’aconseguir estendre la perspectiva de gènere al conjunt d’òrgans i àrees municipals i cercar la corresponsabilitat dels agents polítics i socials en la lluita pels drets de les dones i l’erradicació de les discriminacions i violències masclistes.