Projectes

Igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral

Tríptic salou
Àmbit: GènereCategories: igualtat de gènere, Sensibilització

Els Plans d’Igualtat són una eina per identificar les desigualtats de gènere presents en una organització i planificar accions per revertir aquestes situacions. En ajuntaments o empreses amb molts treballadors i treballadores, és important donar a conèixer aquesta eina al conjunt de la plantilla i també explicar quina és la situació de l’organització respecte la igualtat de gènere. Sovint, però, les dades no s’expliquen per si soles i cal acompanyar-les d’algunes nocions que ajudin a entendre el context. A més, cal entendre els conceptes clau que expliquen les desigualtats de gènere en el món del treball, com ara la divisió sexual del treball, la segregació horitzontal, la segregació vertical o la bretxa salarial.

Per aquest motiu, a l’hora de fer el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Salou, es va proposar elaborar un tríptic de sensibilització per difondre, de manera ràpida i directa, quina és la situació en el si de l’ajuntament. Aquest és el resultat:

mockup-triptic_002mockup-triptic_003

Aquest tríptic és fruït de la col·laboració entre Spora, per a l’elaboració dels continguts, i l’Odile Carabantes (StudioMoaré), per a la il·lustració, disseny i maquetació.