Projectes

Haití: “16 barris/ 6 camps”: per a la rehabilitació de Port-au-Prince (Haití)

IMG_2362
Àmbit: CiutatCategories: Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local

El terratrèmol del 12 de gener del 2010 va tenir un devastador impacte sobre Haití i especialment sobre la seva capital, Port-au-Prince: 300.000 edificis van quedar inhabilitats o completament destruïts i 1,5 milió de persones es van trobar sense llar, reubicades en més de 1.555 camps de desplaçats. Gairebé dos anys després de la catàstrofe, en data de novembre del 2011, 520.000 persones es trobaven encara desplaçades, distribuïdes en 758 camps a Port-au-Prince.

L’agost del 2011 el govern del president Michel Martelly anuncia el projecte “16/6” amb el suport de les Nacions Unides, a través de 4 de les seves agències: el Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD) , l’Organització Internacional del Treball (OIT) , l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) i l’Oficina de les Nacions Unides per als Serveis de Projecte (UNOPS) . El projecte “16/6” apareix amb l’objectiu de facilitar el retorn de les més de 5.000 famílies que encara es troben en camps de desplaçats (6 camps) als seus barris d’origen (16 barris), alhora que pretén rehabilitar 16 dels barris de Port-au-Prince per oferir als seus habitants millors condicions de vida. En la posada en marxa del projecte, 3 barris més van ser contemplats dins el mateix, intervenint sobre un total de 19 barris.

En aquest sentit, la rehabilitació dels 19 barris es basa en millorar l’accés als serveis de base (com ara l’aigua i l’electricitat) i l’accés als serveis socials (com ara l’educació i la salut), potenciar activitats generadores d’ingressos per estimular l’economia local i oferir suport per a la reparació i reconstrucció dels habitatges devastats pel terratrèmol. La mateixa intervenció sobre els barris parteix d’un principi de participació comunitària, afavorint l’emergència d’estructures de governabilitat local a través la constitució de plataformes comunitàries.

En el context d’aquest projecte pilot, Spora realitza l’estudi de la línia de base. Es tracta d’un diagnòstic de la “situació 0” dels barris, de les condicions de vida dels seus habitants en el moment d’iniciar la intervenció. Per aquesta raó, hem treballat estretament amb els i les habitants dels barris i amb les persones membres de les plataformes comunitàries, representants dels diferents col·lectius i grups socials, per conèixer i incorporar les seves necessitat i desitjos dins el projecte.

El projecte ha estat realitzat conjuntament amb una firma colombiana, Grimorum , i Raf, una firma haitiana, per tal de combinar les diferents experteses en l’àmbit de la intervenció per al desenvolupament i la recerca social en el context haitià.

Més informació sobre el projecte “16/6″:

http://www.undp.org/content/haiti/fr/home/operations/projects/poverty_reduction/projet-16-quartiers-6-camps-16-6/