Projectes

Guia per a Grups d’Ajuda Mútua de Salut Mental de persones familiars

images
Àmbit: Salut, EconomiesCategories: Economia de la Cura, Salut mental

Repte:

Donar espais, temps i eines per atendre a les necessitats no terapèutiques derivades del procés terapèutic així com a les necessitats de recuperació és fonamental tan per les persones que tenen o han tingut una problemàtica de salut mental com per a les seves famílies. Sovint totes aquestes necessitats queden desateses pel sistema sanitari, molt orientat a les necessitats clíniques (al tractament).

Resposta:

El programa Activa’t per la Salut Mental de la Generalitat de Catalunya s’orienta a donar cobertura a aquestes necessitats no clíniques. Spora elabora conjuntament amb ActivaMent materials per promoure els processos de suport mutu. Concretament, elaborant un model de Grups d’Ajuda Mutua així com els materials formatius per promocionar-los.

Veure tots els materials a: http://activatperlasalutmental.org/