Projectes

Guia de l’Anoia contra els maltractaments a les persones grans

ancians
Àmbit: SalutCategories: Gent gran i envelliment, Maltractament, Plans de desenvolupament local

Aquesta publicació és el fruit del treball conjunt de diferents institucions i professionals que han participat activament en les diferents sessions de treball.

La Guia Territorial de l’Anoiaper a l’actuació contra els maltractaments a les persones grans es composa de dos protocols específics d’abordatge dels maltractaments: En primer lloc es presenta el Protocol específic d’abordatge domèstic. Aquest protocol exposa les actuacions que es duen a terme quan el cas de maltractaments es detecta en serveis o recursos que desenvolupen atencions de caràcter puntual i no permanent, i que no ofereixen institucionalització o ingrés residencial a les persones que s’hi adrecen (ABS, SSB, Mossos d’Esquadra, policia local, teleassistència i PADES).

En segon lloc es presenta el Protocol específic d’abordatge institucional. Aquest protocol, exposa les actuacions que es duen a terme quan el cas de maltractaments es detecta en serveis o recursos en què les persones grans ingressen per quedar-s’hi, són hospitalitzades o bé ofereixen algun tipus d’acolliment residencial nocturn o diürn (residències geriàtriques, centres de dia, centres sociosanitaris, hospitals, hospitals de dia, EAR i casals de gent gran). Aquest abordatge s’activa, doncs, quan la persona està ingressada en un recurs residencial, està hospitalitzada o bé és usuària d’alguna institució de dia.