Projectes

Guia de Bones Pràctiques en Salut Mental: Un Projecte Socialment Inclusiu

Grundtvic 1
Àmbit: Salut, EconomiesCategories: Salut mental

La “Guia de bones pràctiques” és el producte final del projecte “Salut mental – Un Projecte Socialment Inclusiu”, en què van col.laborar activament organitzacions de fins a 6 països europeus.

El seu propòsit era reunir materials i eines per tal de presentar informació rellevant en un format que altres organitzacions/associacions puguin utilitzar si volen treballar en les àrees clau del projecte: la promoció del treball associatiu entre persones usuàries de serveis de salut mental, els seus familiars i professionals dels serveis així com personal d’altres agències.