Projectes

Growing ideas

Joves al parc
Àmbit: Ciutat, EconomiesCategories: Infància i joventut, interculturalitat, Recerca i avaluació

Repte

Espanya viu un temps crític (2012); el país està travessant una crisi econòmica, política i social tan important que ja es considera com un veritable punt d’inflexió en la història recent del país. La taxa d’atur ha estat la més elevada d’Europa, el sistema de benestar social s’esvaeix de manera gradual i la tensió social augmenta mentre no es preveuen expectatives de millora a l’horitzó. Aquesta situació afecta tota la població, però té un impacte especialment important sobre els joves. Avui dia, els joves espanyols s’enfronten a una situació d’incertesa econòmica, de precarietat laboral i de desgast del sistema de protecció i benestar que les generacions anteriors van gaudir. Aquest canvi de sistema, encara que traumàtic, també aporta raons per a l’optimisme: han sorgit poderosament els moviments de transformació social i política, les iniciatives de cooperació han augmentat enormement i les estratègies creatives i la innovació cultural, política i empresarial creixen diàriament.

Resposta

L’energia i els valors de Red Bull poden ser un model de motivació i creativitat per als joves espanyols d’avui. De fet, la companyia ja ha desenvolupat amb èxit projectes que ofereixen suport a l’energia creativa dels joves en altres països. No obstant això, sabem per experiència que cada entorn cultural requereix un enfocament particular. L’objectiu d’aquest estudi va ser conèixer les opinions, valors i idees dels joves espanyols sobre la seva situació actual i el futur que esperen i desitgen. Aquest estudi es va realitzar a través d’una combinació de metodologies qualitatives que ens han permès determinar el que més tard anomenarem el “Growing idees Framework”.