Projectes

Fòrum d’Associacions i Clubs Cannàbics de Catalunya

forum cannabis
Àmbit: SalutCategories: Drogues i addiccions, Participació ciutadana

Durant els darrers anys ha crescut exponencialment el nombre dʼAssociacions i Clubs Cannàbics (AiCC) arreu de Catalunya així com a la resta de lʼestat espanyol. La situació legal que empara aquestes entitats no és prou específica i necessita d’una regulació que garanteixi la seva legitimitat i sostenibilitat.

La plataforma “Polítiques de Drogues i Sostenibilitat” proposa la creació del 1r Fòrum d’Associacions i Clubs de Cànnabis de Catalunya, un espai de trobada i debat per tal de fer un pas endavant en el procés de regulació de la seva activitat a Catalunya. Spora dinamitza tot el procés.

Objectius del Fòrum:

1. Promoure un espai de trobada per a totes les Associacions i Clubs de Cànnabis de Catalunya, plantejant els elements de similitud i divergència entre les entitats, així com les seves necessitats i inquietuds en relació a la seva activitat.

2. Consensuar un document de bases sobre les demandes del conjunt d’Associacions i Clubs de Cànnabis de cara a un nou model de regulació legal de l’activitat.

3. Definir un pla i metodologia de treball per a l’elaboració d’una proposta col•laborativa i consensuada de regulació legal de l’activitat de les Associacions i Clubs de Cànnabis de Catalunya.