Projectes

Formant avui per formar demà

Portada TTT-2
Àmbit: Salut, EconomiesCategories: Salut mental

Formació de formadors per a persones amb problemes de salut mental en els temes: “Lideratge i Empoderament” i “Com crear i desenvolupar associacions de persones usuàries de serveis”.

A causa del mètode de formació de formadors/es, a més de les vint persones formades com a instructores en el curs del projecte, unes altres quatre-centes vuitanta persones s’han beneficiat de la capacitació sobre els temes esmentats durant les diferents activitats.

Les persones participants en el projecte han cooperat per a la creació d’un lloc web dissenyat per informar la població sobre la importància de proporcionar informació als i les líders dels moviments de persones usuàries per tal de crear o desenvolupar les seves associacions. Els partners també treballen junts per a la creació de dos fullets, per a les campanyes organitzades en els cinc països del projecte. Els vint aprenents/es han cooperat en la creació de dos manuals dels cursos, mentre que les sis persones expertes formadores que lideren la formació de formadors/es han cooperat per tal de crear un pla de capacitació coherent per a la formació de formadors/es.

http://mentalhealth-trainedtodaytotraintomorrow.eu