Projectes

Formació de formadores en matèria d’igualtat de gènere en l’àmbit laboral

Formació Respecta'm
Àmbit: GènereCategories: Prevenció, violència masclista

Repte:

En el marc de la implementació campanya Respecta’m en l’àmbit laboral, l’Ajuntament de Tarragona sol·licita a Spora Sinergies la realització d’un curs de formació de 16 hores amb les persones referents de les empreses que s’han adscrit a la campanya.

Aquesta formació té per objectiu formar a aquestes persones perquè, posteriorment, elles mateixes puguin dur a terme formacions sobre igualtat de gènere en el si de les seves empreses i organitzacions; és a dir, es tracta d’un curs de formació de formadores/s.

Resposta:

Aquesta Formació de Formadores en matèria d’igualtat de gènere en l’àmbit laboral és una formació teòrica-pràctica i està constituïda per un total de 4 mòduls:

  • Mòdul 1: Introducció a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
  • Mòdul 2: Eines per revertir les desigualtats de gènere en el món del treball: com elaborar un Pla d’Igualtat de l’organització?
  • Mòdul 3: Eines per prevenir les conductes sexistes, situacions d’assetjament i discriminació: com elaborar un protocol d’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de gènere?
  • Mòdul 4: Comunicació inclusiva i no sexista

A més de les sessions presencials, hem elaborat un manual per cadascun dels quatre mòduls formatius. Aquests manuals inclouen les diapositives de la formació i tenen per objectiu acompanyar la descripció dels continguts teòrics i pràctics del mòdul, per tal de facilitar a altres persones el desenvolupament posterior de la formació.