Projectes

Fem un millor sistema nacional de salut (25 anys del Sistema Català de la Salut)

10835191125_85ed00bba2_b
Àmbit: SalutCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, Participació

Repte

El CatSalut i el Departament de Salut, en el marc dels 25 anys del Servei Català de la Salut, volen recollir la visió de futur que tenen els diferents professionals que en formen part. Quin sistema nacional de salut de Catalunya hauríem de tenir d’aquí a 10 anys?

Per tal de recollir i organitzar aquesta visió s’estructurarà en 4 eixos temàtics:

  1. Intervenció comunitària i intersectorial.
  2. Salut Mental: atenció comunitària i orientada a la recuperació i inclusió social.
  3. Serveis en xarxa
  4. Participació.

Resposta

A partir d’aquests 4 eixos temàtics es realitzaran un conjunt de tallers amb professionals de la salut de tot Catalunya per poder elaborar aquesta visió global del sistema nacional de salut de Catalunya. Es recolliran les valoracions i les opinions de totes les persones participants per elaborar els continguts sobre la visió del futur Sistema Nacional de Salut de Catalunya.

El producte final és un informe en el què es recull la visió global de les persones professionals sobre la prospecció del Servei Català de la Salut.