Projectes

Centres d’Atenció i Seguiment de les drogodependències. La inserció sociolaboral dels usuaris i usuàries

CAS
Àmbit: SalutCategories: Drogues i addiccions

Estudi qualitatiu sobre els eixos principals que expliquen la inserció sociolaboral de les persones dependents d’heroïna que són usuàries de Centres d’Atenció i Seguiment (CAS).