Projectes

Reducció de Riscos. Komando NitsQ Tarragona (avaluació)

komando
Àmbit: SalutCategories: Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local, Recerca i avaluació

L’any 2008 s’engegà a Tarragona el programa Nits de Qualitat, una iniciativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Des de llavors, el programa ha generat tres projectes que han anat evolucionant de manera molt satisfactòria:

1. la Plataforma NitsQ Tarragona, un espai de debat i propostes sobre l’oci nocturn de la ciutat, de la qual formen part els principals representants del sector, així com els diferents agents implicats per part de l’administració local, associacions ciutadanes, culturals, etc;

2. el grup Komando NitsQ, un equip de joves que realitza intervencions de caire preventiu i informatiu en el món de la nit tarragonina,

3. el projecte Q de festa!, distintiu de qualitat que ofereix actualment l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i que forma part de la xarxa europea Party+, European Network for Safer Party Labels.

L’any 2012 l’Equip de Prevenció de Drogodependències de l’Ajuntament de Tarragona, coordinador del programa Nits de Qualitat a Tarragona, encarregà a Spora Sinergies una avaluació sobre l’impacte del grup Komando NitsQ, per tal de conèixer els seus efectes en el món local i incorporar les millores necessàries per mantenir‐se com una iniciativa referent en l’àmbit de la prevenció i la intervenció en l’oci nocturn de
Catalunya.