Blog

Col·lectius en risc d’exclusió. Estudi de detecció de necessitats competencials, formatives i de recursos existents al mercat laboral

Anadromes

L’informe de recerca que presentem a continuació s’emmarca en el context del projecte ANADROMES: itineraris plurals per a la inserció. Aquest projecte es desplega a partir de dues línies de treball.

En primer lloc, s’ha creat una taula participativa conformada per una representació de l’administració local (l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat) de l’àrea de benestar social i del departament de promoció econòmica de així com per dotze entitats locals d’inserció sociolaboral de l’Hospitalet del Llobregat. Les entitats convocades a la taula són, concretament, Fundació Fias, Associació Cultura Tretze, Mujeres Pa’lante, Afemhos, Fundació Akwaba, Fundació Ecom, Drecera SCCL, JIS, Insercoop, Recollim, Associació de veïns Collblanc la Torrassa i Fundació Secretariat Gitano.

En segon lloc, s’ha dut a terme la present recerca amb l’objectiu de conèixer la realitat de la inclusió sociolaboral del territori de l’Hospitalet. El conjunt de persones que conformen la taula han participat en el disseny, desenvolupament (la definició dels objectius, el guió temàtic de les entrevistes, la definició dels perfils i la cerca dels participants) i implementació del present estudi.