Projectes

Estàndards de servei amb relació a adolescents i violències masclistes

estandards adolescents violència masclista
Àmbit: GènereCategories: coordinació intersectorial, Infància i joventut, LGBTI, violència masclista

Els estàndards de servei amb relació a adolescents representen un recull de criteris i orientacions en l’abordatge de les violències masclistes en col·lectius joves. S’entén per ‘violències masclistes’ totes les formes i àmbits de la violència masclista recollits per la llei 5/2008, així com les violències que poden viure persones de col·lectius LGBTI per motiu d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, en persones d’entre 12 i 17 anys.

Aquest document forma part del Capítol 7 del Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista (ICD, 2009), que recull els criteris d’actuació que han de ser aplicables a qualsevol intervenció en violència masclista i que comprèn estàndards comuns així com estàndards específics relatius a casuístiques concretes, com ara els casos de violència sexual, les situacions de ‘trata’ amb finalitat d’explotació sexual, la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, o les violències masclistes en adolescents.

L’elaboració dels estàndards de servei en relació amb adolescents és una actuació que s’emmarca dins l’acció del Grup de treball interinstitucional per a l’abordatge de les violències masclistes en persones adolescents, adscrit i aprovat per la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista. Per a l’elaboració d’aquest document s’ha comptat amb la participació d’un grup de persones expertes, format per professionals amb llarga experiència en l’abordatge de les violències masclistes amb joves des de diferents àmbits d’actuació, serveis i entitats. També s’ha comptat amb la participació dels i les joves de 3r d’ESO de la promoció de 2015 de l’Institut Joan Salvat Papasseit de Barcelona, que van intervenir en un grup de discussió i van aportar la seva expertesa i realitat.

Podeu consultar el text complert del capítol 7 del Protocol Marc en el següent enllaç: http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_protocol_estandrards_servei_.pdf