Projectes

“Entorn Urbà i Salut”. Avaluació i actualització de la Guia online

Entorn urbà i salut spora
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: Comunicació, Noves tecnologies, Sostenibilitat

El projecte “Entorn Urbà i Salut”, impulsat per la Diputació de Barcelona, té com a objectiu la creació d’entorns urbans que animin la població a viure de forma saludable i que minimitzin aquells factors mediambientals que poden suposar un risc per a la salut de les persones que hi viuen.

El projecte ha generat una guia, que inclou:

– Dades sobre l’evidència científica existent que relaciona les característiques de l’entorn físic on les persones vivim i determinats indicadors de salut.
– Propostes i recomanacions a tenir en compte en qualsevol fase del procés de planificació o disseny d’elements de l’entorn.
– Referències / experiències on s’estan aplicant les recomanacions proposades, o de similars característiques.
– Referències normatives i bibliogràfiques.

Spora n’ha realitzat l’anàlisi diagnòstica i ha desenvolupat propostes operatives de millora per al conjunt de la guia, que han desembocat en una revisió dels seus continguts.

Aquí la teniu:

http://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut