Projectes

Els mercats locals a Haití. Estudi de millora del mercat de Saint Raphaël

IMG_1078
Àmbit: CiutatCategories: Cultura alimentària, Internacionalització, Participació ciutadana, Recerca i avaluació, Sostenibilitat, Urbanisme

El Govern d’Haití, a través del CIAT (Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire) té per missió definir la política del govern en matèria de planificació, protecció i gestió de conques, gestió d’aigües, sanejament, planificació i equipament urbà. Les regions “Centre” i “Artibonite” representen en aquest sentit unes zones preferides per a la inversió pública en la pròxima dècada.

L’Anella de l’Artibonite és –en aquest marc– un dels projectes emblemàtics d’aquesta visió de planificació i desenvolupament regional, que se centra en els departaments del Centre, de l’Artibonite i del Nord. Es proposa organitzar el desenvolupament de 10 ciutats connectades en xarxa per un quadre de carretera. Les xarxes de carreteres juguen un paper clau en el subministrament i la distribució de béns i aliments, enllaços bàsics per garantir la seguretat alimentària al país. Aquests llocs proporcionen bàsicament intercanvis de treball i ingressos per a moltes persones, i són els titulars dels espais públics més importants del país. També són essencials per al sistema econòmic de l’Anella basada principalment en l’agricultura.
Enmig de la regió d’Artibonite, la ciutat de Saint Raphaël havia rebut el suport del “Projecte de Desenvolupament Territorial i Transport” per a la construcció d’un mercat agrícola. Aquest projecte tenia com a objectiu, entre altres, la millora de les condicions de treball i la seguretat dels operadors, així com el sanejament i la higiene de la comercialització en fresc a la micro-regió del nord incloent els pobles de Milot, Dondon, Saint-Raphaël, Grande-Rivière i Bahon. Malauradament, aquest mercat agrícola mai ha estat capaç d’oferir els seus serveis per part dels productors agrícoles i consumidors del municipi.

Entenem que la construcció dels mercats urbans o rurals s’enfronta sovint a la realitat de les pràctiques socials locals, que desafien i posen en qüestió tota una part de la “lògica de modernització” dels espais concebuts per a la “negociació d’intercanvis”. Aquestes pràctiques reflecteixen un conjunt de necessitats dels operadors (variades i diverses) que van més enllà del simple acte de compra i venda. En aquest context, l’aliança establerta entre SPORA SINERGIES i WE WORKING FOR ENVIRONMENT [WE SPORA] s’ha encarregat de dur a terme l’estudi de millora del mercat de Saint Raphaël. El propòsit d’aquest estudi ha estat aprendre de l’experiència del nou mercat de Saint Raphaël, construït el 2011, per proposar millores sobre l’impacte en el benestar físic, social, ambiental i econòmic. Aquestes millores han servit de guia per al disseny d’un model de mercat estandarditzat, i per abordar tant les necessitats de les seves persones usuàries (principalment dones), i avançar en les normes d’higiene i en un desenvolupament territorial sostenible.