Projectes

Els Grups de Criança i les Llars de Criança a la ciutat de Barcelona

minhocas_rectangle
Àmbit: Ciutat, EconomiesCategories: Cooperativismo, Economía del Cuidado, Educación, Infancia y Juventud, Investigación y evaluación

Spora Sinergies i IActa Sociojuríca han realitzat conjuntament l’Estudi Jurídic sobre Grups de Criança Compartida i Llars de Criança a la ciutat de Barcelona, per encàrrec de Barcelona Activa. Aquest estudi permet un apropament acurat a aquests dos models emergents d’atenció i educació a la petita infància des de diferents perspectives. L’objectiu operatiu de l’estudi és orientar la resposta i el suport de l’administració municipal davant el creixement d’aquests projectes a la ciutat de Barcelona. El resultat final és fruit d’un procés ampli de participació amb gairebé una trentena de projectes i els principals agents institucionals.

L’estudi contribueix a definir els propis models, les seves característiques, el seu funcionament, així com els problemes que afronten en el seu dia a dia i les principals contribucions que fan a l’interès general. D’altra banda, conté un apropament jurídic als marcs reguladors de diferents nivells territorials (estatal, autonòmic i municipal) en torn a l’educació a la primera infància; i així mateix, realitza un recorregut per les principals figures anàlogues que existeixen a altres països i comunitats autònomes. En darrer lloc, l’estudi presenta un seguit de propostes i reptes de futur per a una regulació i una actuació per part de l’Ajuntament de Barcelona que contribueixi a una consolidació d’aquests projectes com a complementaris als recursos municipals d’atenció a la primera infància.