Projectes

El Borsí, construint un equipament de gestió públic-comunitària

Borsí
Àmbit: CiutatCategories: Participació ciutadana

Repte:

La rehabilitació de l’edifici històric del Borsí de Barcelona forma part del Pla de Barris, un programa amb pressupost assignat per revertir les desigualtats de la ciutat. L’edifici, adquirit per l’Ajuntament de Barcelona, es destinarà com a equipament municipal amb un ús mixt que acollirà l’ampliació de la Biblioteca del Gòtic ‘Andreu Nin’ i un equipament sociocultural comunitari gestionat per una plataforma veïnal. Així, es preveu que tant l’ús com la gestió del futur equipament sigui públic-comunitària, fruït de l’entesa entre l’administració i el veïnat.

A l’inici del 2018 té lloc el concurs arquitectònic per a la rehabilitació de l’edifici patrimonial i la definició dels espais i usos del futur equipament. Aquest és l’inici també d’una negociació i un treball conjunt entre la Biblioteca del Gòtic i la plataforma veïnal, amb el suport de l’Ajuntament (Districte, Pla de Barris, BIMSA) i el despatx d’arquitectes Martínez Lapeña – Torres.

En aquest context, Pla de Barris sol·licita una avaluació del procés per tal de conèixer:

  • en quina mesura el disseny final s’adiu a les expectatives i necessitats inicials dels diferents agents;
  • com s’ha desenvolupat la participació en la definició dels usos del Borsí;
  • com es conjuguen les lògiques de la gestió pública i la gestió comunitària;
  • com s’espera que funcioni el nou espai.

Resposta:

Durant un any i escaig, des de Spora hem:

  • seguit de prop el procés de definició del nou espai,
  • aprofundit en les anades i vingudes en la negociació pels usos de l’equipament,
  • constat les limitacions que el mateix edifici presenta i
  • pogut identificar els reptes que suposa la gestió públic-comunitària.

Es tracta d’un nou model d’equipament a la ciutat, tant pels usos compartits com per la gestió mixta entre administració i veïnat, que alhora esdevé un referent per a futurs equipaments municipals.

Del treball realitzat en aquest temps en resulta una Anàlisi descriptiva del procés de treball per a la definició del projecte arquitectònic, en tant que resultat del disseny de l’espai i del que això implica. Es tracta d’un document- testimoni que relata les diferents etapes, els obstacles amb què s’han trobat i les estratègies que han permès resoldre’ls, amb l’objectiu de documentar el procés però també de sistematitzar un model per a que sigui més fàcil reproduir-lo a altres barris de la ciutat.