Projectes

Disseny del sistema de seguiment, avaluació i aprenentatge del projecte Xeix: comerç i interculturalitat al Districte de l’Eixample

Foto-xeix-3
Àmbit: Ciutat, EconomiesCategories: Comerç, interculturalitat, planificació estratègica, Recerca i avaluació

Repte:

El projecte Xeix va néixer el 2012 amb l’objectiu de promoure la inclusió dels comerciants d’orígens i contextos culturals diversos del barri del Fort Pienc al teixit associatiu comercial del barri. Durant els 5 anys següents, el projecte es va convertir en una peça clau de la promoció comercial al Fort Pienc, va ampliar les seves activitats a l’àmbit de l’acció comunitària -sense perdre l’essència comercial- i va transferir la seva experiència al barri de Sant Antoni. Aquesta ampliació, tant territorial com d’àmbit d’intervenció, va evidenciar a principis del 2018 dos reptes importants: la necessitat de repensar els objectius i l’estructura del projecte d’acord amb la diversitat d’intervencions que s’estaven duent a terme, i la voluntat de recollir d’alguna manera una transformació realment valuosa que l’equip del projecte estava percebent als barris, però extremadament subtil i difícil de mesurar.

 

Resposta:

Amb aquest doble propòsit l’equip del projecte es va posar en contacte amb Spora Sinergies i plegades vam iniciar un procés de re-planificació del Xeix. Repensar un projecte implica posar totes les cartes sobre la taula: allò que es fa i allò que no es fa, el que funciona i el que no, el que s’està assolint realment i el que es voldria assolir… Implica una anàlisi crítica, realista i estratègica de la teoria del programa, de l’experiència prèvia i de les pròpies capacitats i recursos. Un procés complex conceptualment però realment gratificant quan el projecte queda endreçat, la proposta d’intervenció enfortida i l’equip apoderat. I aquesta va ser només la primera part! Un cop re-planificat el projecte vam poder procedir a dissenyar un sistema de seguiment, avaluació i aprenentatge que permetés sistematitzar totes les accions que es realitzen en el marc del projecte, i recollir els canvis que se’n deriven. Dissenyar indicadors per a mesurar transformacions com ara la creació de xarxes entre persones referents d’entitats i col·lectius poblacionals diversos, la co-producció d’activitats o la programació cultural i comercial amb perspectiva intercultural va ser tot un repte!