Projectes

Dinamització del procés participatiu “Sistemes de cura i ODS. Polítiques públiques per a la sostenibilitat de la vida”

Presentación1
Àmbit: Gènere, EconomiesCategories: Economia de la Cura, Gènere, Transversalització, violència masclista

Repte

La situació de crisi sociosanitària provocada per la pandèmia de COVID-19 va fer més evident el conflicte que existeix al voltant del repartiment i desenvolupament de les tasques de cura i la llar. Per a moltes persones la conciliació de la vida personal, familiar i laboral resulta força complicada i acostuma a resoldre’s a base de dobles i triples jornades, especialment en el cas de les dones.

Per atendre aquesta realitat, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), la Secretaria de Transparència i Govern Obert i el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC) de la Generalitat de Catalunya van organitzar el seminari en línia Sistemes de cura i ODS. Polítiques públiques per a la sostenibilitat de la vida amb la finalitat d’avançar cap a l’assoliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5 sobre igualtat de gènere i apoderament de dones i nenes, a través de la generació d’una proposta experta i feminista de polítiques públiques de cura i conciliació.

Resposta

Per tal de donar resposta als objectius marcats, Spora Sinergies va desenvolupar un procés de treball participatiu articulat al voltant de dues sessions. La primera sessió va estar dedicada a oferir un context i estat de la qüestió en matèria de cures i conciliació i, posteriorment, es va elaborar un diagnòstic participatiu sobre els principals consensos en aquest àmbit.

La segona sessió es va centrar en l’elaboració de propostes sobre polítiques públiques en matèria de cures i conciliació. Per a l’elaboració de propostes, es va fer servir una metodologia participativa de co-creació en la qual els agents implicats – figures expertes, institucions i entitats socials – van posar a debat i van definir conjuntament les necessitats i les accions que hi podien donar resposta. Es tracta d’una perspectiva de treball centrada en la realitat concreta i descrita per les persones implicades en el procés i que posa l’èmfasi en el seu paper actiu en la definició de propostes de polítiques públiques.

Tot el procés participatiu i l’informe final es pot consultar en la pàgina web de Participa gencat.