Projectes

Atenció en Salut Mental a Vilanova i la Geltrú. Diagnosi del seu abordatge professional

vilanova-i-la-geltru-2
Àmbit: SalutCategories: Participació ciutadana, Salut mental, Transversalització

Aquest és un estudi sobre l’estat de la coordinació dels serveis i les necessitats psicosocials de les persones amb un trastorn mental i les seves famílies a Vilanova i la Geltrú.

Els objectius de la diagnosi són:

 • Realitzar un breu anàlisi quantitativa sobre la salut mental a la comarca del Garraf.
 • Detectar les estratègies de coordinació i col·laboració entre els serveis sociosanitaris que participen en l’abordatge de la salut mental a Vilanova i la Geltrú. Això, a través:
  • D’un MAPA D’AGENTS CLAU, que faci un retrat del tipus d’intervenció de cada servei entrevistat, detectant quin rol tenen en la xarxa d’atenció en salut mental a Vilanova i la Geltrú, i el tipus de relació que tenen amb els altres serveis de la xarxa.
  • Detectar les debilitats i fortaleses de la coordinació de la xarxa d’atenció en salut mental a Vilanova i la Geltrú .
 • Recollir les opinions, valoracions i propostes de millora respecte l’atenció a les persones amb una problemàtica de salut mental i les seves famílies. Aquest objectiu es concreta a partir de:
  • Recollir el relat que tenen les persones usuàries de diferents serveis i les seves famílies, sobre la vivència i convivència amb un TM en diferents àmbits i situacions vitals: l’estigma de tenir un TM, el procés terapèutic, l’entorn social i la xarxa d’atenció en salut mental.
  • Detectar quines són les necessitats d’atenció per part de les persones que tenen un TM i les seves famílies.
  • Copsar com viuen l’abordatge què es fa des dels serveis d’atenció en salut mental a Vilanova i la Geltrú .

Aquest estudi es realitza a partir d’un grup de treball que ha comptat amb l’impuls i coordinació de vng[in]clusió, la supervisió de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, Spora Sinergia, les àrees de Serveis Socials i Salut Pública de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Taula de Salut Mental del Garraf (representada per AFAMMG), i la Federació Salut Mental Catalunya. Aquest grup motor consensua el disseny i els objectius de la diagnosi i en coordina el seu desenvolupament.