Projectes

Diagnosi de consum de substàncies i ús de pantalles de Valls

kelsey-knight-udj2tD3WKsY-unsplash
Àmbit: SalutCategories: Drogues i addiccions, Participació ciutadana

Repte

L’Ajuntament de Valls vol conèixer la situació del consum de substàncies i l’ús de pantalles del seu municipi.

Els objectius de l’estudi són:

  • Conèixer el perfil de la població jove i adulta consumidora
  • Conèixer la prevalença i freqüència de consum de les diferents substàncies entre la població jove i adulta
  • Identificar els principals patrons i contextos de consum de la població, i les pràctiques de consum problemàtic associades amb determinades substàncies
  • Analitzar els factors protectors i facilitadors per a l’inici del consum que existeixen en el municipi.

Resposta

Per això, es realitza una diagnosi, en què es duu a terme una anàlisi de la situació del consum de substàncies i l’ús de pantalles del municipi. Aquesta s’elabora mitjançant la combinació de metodologies qualitatives i quantitatives per tal d’obtenir un coneixement exhaustiu dels diferents àmbits vinculats al consum de substàncies i a l’ús de pantalles i identificar-ne les necessitats. D’una banda, es dissenyen i s’administren dos qüestionaris: un adreçat a persones joves i l’altre a població general. D’altra banda, es condueixen grups de discussió i s’entrevisten professionals del municipi vinculats/des amb el consum de substàncies i l’ús de pantalles.

Font de la imatge: Kelsey Knight, Unsplash