Projectes

Detecció i intervenció del consum de drogues en menors d’edat

Repte

Segons diferents estudis, els nois i noies s’inicien en el consum de drogues entre els 13 i els 15 anys i els que ho fan a aquesta edat tenen més possibilitats de desenvolupar problemes amb les drogues. Com detectar aquests consums precoços? Com coordinar els diferents agents del territori per intervenir i prevenir les drogodependències? Dos-cents un ajuntaments de la província de Barcelona adherits a la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependènciees plantegen aquest repte.  

Resposta

A través d’un procés participatiu hem recollit el coneixement i l’experiència dels diferents agents i hem elaborat de forma col·lectiva una guia flexible i pràctica que ofereix recomanacions i recursos als equips tècnics municipals per crear protocols de detecció i intervenció adaptables i aplicables a la realitat del seu territori. Aquest document busca també fomentar la coordinació i enfortir la relació dels professionals de diferents espais i serveis, i així donar una resposta efectiva i consensuada al consum de drogues en menors d’edat.