Projectes

Democràcia Participativa i Ciutadania Activa

democracia
Àmbit: Ciutat, EconomiesCategories: Gent gran i envelliment, Noves tecnologies

El programa Grundtvig se centra en les necessitats d’ensenyament i estudi de l’alumnat que participa en l’educació de persones adultes i en cursos d’educació “alternativa”, així com de les organitzacions que presten aquests serveis. El seu objectiu és contribuir al desenvolupament del sector de l’educació de persones adultes, així com permetre a més persones el desenvolupament d’experiències d’aprenentatge, especialment en altres països europeus.

Aquest projecte forma part d’un curs Grundtvig sobre Democràcia Participativa i Ciutadania Activa. Es tracta d’un curs d’una setmana durada impartit a Barcelona per professionals de Spora, en un projecte impulsat per l’Associació Demà.