Projectes

Decàleg de Criteris per la territorialització de la Interculturalitat, Xarxa BCNAntirumors

decaleg 2
Àmbit: Drets i diversitatCategories: Formació, interculturalitat, Participació

Repte

La proposta d’iniciar aquest projecte sorgeix de la necessitat de les entitats del grup de dinamització territorial de la Xarxa Barcelona Anitumors, de tenir una eina de formació per al treball intercultural i interseccional, molt enfocada als contextos concrets dels barris, així com d’obrir un espai d’acompanyament als projectes que s’estan duent a terme. L’objectiu és reflexionar des dels propis projectes, veient què funciona i què es pot millorar i repensar les metodologies i la teoria per adaptar-les a les necessitats concretes de les entitats i serveis i dels contextos on treballen.

Resposta

Spora va dinamitzar la fase final de sistematització dels resultats del procés i es va fer càrrec de l’elaboració del Decàleg de criteris per a la territorialització de la interculturalitat. Aquest document  vol oferir eines que facilitin les intervencions i accions dels tècnics i els diversos agents que treballen als barris de la ciutat. Lluny de donar fórmules o de proposar bones pràctiques que es puguin replicar, proposa un seguit de preguntes i qüestionaments que cal plantejar-se a l’hora de posar en marxa una acció intercultural.