Projectes

Violencia Masclista i VIH i altres ITS. Document Operatiu

DO VIH
Àmbit: Gènere, SalutCategories: Gènere, Maltractament

El Departament de Salut estableix un seguit de pautes d’actuació per a l’abordatge de les situacions de violència masclista a través del Protocol per a l’abordatge de la Violència Masclista en l’àmbit de la Salut a Catalunya. Document Marc.

El Document Operatiu de VIH i altres ITS pretén complementar les indicacions genèriques del Document Marc amb un seguit de pautes d’intervenció específiques que cal tenir en compte en l’abordatge de les situacions de violència masclista i l’atenció al Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH) i altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS).

algoritme VIH 9-10.11.08